Cabaret Taube - 100 år på stockholmsscener, 24 maj 2019

100 år sedan Cabaré Läderlappen
Den 24 maj firade Taubesällskapet att det i år är 100 år sedan Evert Taube första gången klev upp på en stockholmsscen. Debuten skedde på Cabaret Läderlappen som låg vid hotell Gillet på Brunkebergstorg där Gunnar Bohman var programansvarig. 100-årsfirandet skedde på Skandiascenen bakom Cirkuss där David Althin berättade om Evert Taube och hans tid under 55 år på scen. Evert gjorde 159 st framträdande på Gröna Lunds scen mellan åren 1961-1973.
Lars Göran Carlson deklamerade några av Evert Taubes dikter. Sång och musik framfördes av Carl-Axel o Monica Dominique och Martin Bagge samt Maria Lindström. Lokalen var fullsatt.
Lyssna på Jubileumsföreställningen i Radio Sotenäs 2 feb 2018 med David Anthin, Marin Bagge och Cajsa Roman

Lyssna på Jubileumsföreställningen:

 

 

Bilder
foto: Jan Ternhag (c)

Taubesällskapets monter ute på Skärgårdsmässan

Alla äro vi musikanter

Mingel innan föreställningen, Rolf Bergström, Owe Thörnqvist, Stefan Ström och Berit Gullberg

David Anthin presenterar cabarén

Martin Bagge,  klädd precis som Evert Taube 1919 dvs i frack. David Anthin illustrerar visan 'Karl-Alfred och Ellinor'.  
Han riktar mot Karl-Alfred sin pistol:  "Hand o'er your money, be quick you big dam' fool."

Visan publicerades första gången i tidningen Söndags-Nisses julnummer 1918. Den första visan som Evert Taube spelade in, september 1920

Lars Göran Carlson läser dikten 'Salthavet brusar'

Martin Bagge framför 'Sjuttonde balladen'

Monica Dominique sjunger 'Tango i Nizza' tillsammans med Martin Bagge

Maria Lindström sjunger 'Gammelvals i Roslagen'

Lars Göran Carlsson deklamerar 'Och skulle det så vara'

Avslutning 'Calle Schewens vals'