logga


 
Välkommen som medlem. Då är du med om "att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Evert Taube och hans verk samt att främja forskningen om honom" som det står i våra stadgar. För att uppfylla dessa stadgar ger sällskapet bland annat ut en årsskrift med ett rikt och varierat innehåll om Evert Taubes liv och diktning.

Som medlem får du även tillgång till ett rikt sällskapsliv i Evert Taubes anda. Var med vid våra viskonserter, föredrag, seminarier, julfester, utflykter och resor.

Bland annat har vi rest i Evert Taubes fotspår till Argentina, Provence och Toscana och vi har gjort odyseér både i väst (Vinga, Ängön och Skagen) och öst (båtresor i Taubes kölvatten i Stockholms skärgård). Det tänker vi fortsätta med!

Gör så här, så hamnar du i ett gott sällskap!
 

Årsavgiften för 2020 är 250 kronor (100 kronor för extra familjemedlem eller studerande under 25 år) och betalas till vårt plusgirokonto 25 28-8. Använd gärna bifogad talong. Observera att för medlemmar boende utanför Sverige tillkommer en årlig portokostnad om 100 kronor som betalas i samband med årsavgiften. Kom ihåg att ange namn, adress och om möjligt e-post för att underlätta vår betalningsregistrering.

Betalning senast 31 mars  2020.

 
Bankuppgifter:  
  Nordea plusgironr 25 28-8
  IBAN SE45 9500 0099 6042 0002 5288
  BIC NDEASESS

 

Vi erbjuder även ett "ständigt medlemskap".

Ständig medlem erlägger en engångssumma om 20 årsavgifter till sällskapet och erhåller därigenom befrielse från vidare avgift. Det betyder att man betalar in 5 000 kr och sedan är man med tills man på något sätt lämnar oss.

Utlandsboende inom EU kan med fördel betala på Internet.

  Ansökan om medlemskap
     


 

 

   Välkommen som medlem