logga


 
 

Dataskyddsförordningen

Enligt EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) skall den  organisation som behandlar personuppgifter informera om detta. Vi kommer att behandla dina  personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och vi kommer inte behandla  dina personuppgifter för något annat syfte än nedanstående. Dina uppgifter har vi fått direkt från dig.
 
När du anmälde dig som medlem i Taubesällskapet lämnade du kontaktuppgifter till oss. Taubesällskapet hanterar dessa personuppgifter om dig som medlem eller familjemedlem. De personuppgifter som vi har registrerat om dig är namn, postadress, e-postadress och  telefonnummer. Vi för också noteringar om betalda medlemsavgifter och anmälningar om  närvaro vid våra möten och evenemang . Vi använder uppgifterna för att kommunicera  med dig om sällskapets verksamhet, sprida annan information med anknytning till Evert  Taube och för att följa upp betalning av medlemsavgifter. Uppgift om namn och  bostadsort kan publiceras i medlemsmatrikel och medlemsbrev. Adressuppgifter delas med  tredje part som anlitas för tryckning och distribution av nyhetsbrev, årsbok och annan  medlemsinformation. Vi hanterar vi dina uppgifter med hög sekretess och delar aldrig med oss eller säljer uppgifter till någon annan tredje part. Dataskyddsförordningen hittar du hos här. Där kan du läsa om dina  rättigheter.

Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss på  info@ taubesallskapet.se

Styrelsen

 

 

 

 

2018-06-12

 

  Dataskyddsförordningen