logga


Datum Evenemang Klicka

2019

   
6 feb Evert Taubes universum, ABF-huset
12 mar Minnesstund, Årsmöte, Konsert, Södra Latin
     
Datum Evenemang

2019

 
6 feb

Evert Taubes universum, ABF-huset

 


Johanna Broman Åkesson

Föreläsare: Johanna Broman Åkesson, fil dr i musikvetenskap
Programansvarig: Anita Kruckenberg
Tid: Fem onsdagar och en tisdag kl 13-14:45
Lokal: Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
 

Nationalskalden Evert Taube behöver knappast någon presentation, ändå är han både som vispoet och människa märkligt svårfångad. Ingen skald har som Taube färgat vår bild av ”det svenska”, samtidigt är det svårt att hitta ett mer universellt konstnärskap än hans. Som ung bohem och äventyrare kom Taube att präglas av det tidiga 1900-talets motsägelser och kontraster; i hans visor och texter blandas nationalromantiska och kosmopolitiska drag, liksom det svenska med det exotiska, det arkaiska med det visionära. Genom hela sitt liv var han gränsöverskridande; liv och dikt smälte samman, liksom genrer, tider och världar. Det enda konstanta var Taubes egen rastlösa livsaptit vilket gör hans konstnärskap sällsynt levande. I denna föreläsningsserie är Evert Taubes mångfacetterade visdiktning i centrum, men vi möter också flera av hans föregångare och förebilder, inspirationskällor från avlägsna tider och främmande kulturer liksom de som tolkat och inspirerats av Taube. Föreläsningarna illustreras rikligt med musik och bildspel.

 
6/2   -Jag kommer av ett brusand’ hav – BARNET och BOHEMEN  
 

Taubes bakgrund, uppväxt och unga liv som bohem, konstnär och äventyrare.

13/2   -Många hundra gröna mil - RESENÄREN och IMPRESSIONISTEN  
 

Taubes resor och rastlösa personlighet. Berättarförmåga, rese- och miljöskildringar. Platser, intryck, inspiration.

20/2   -Rosa på bal - MÄNNISKOSKILDRAREN och DRAMATIKERN
  Taubes persongalleri, alter egon och förmåga till identifikation. Dialoger och dramatik.
26/2   -Som stjärnor små - NATURKÄNNAREN och ROMANTIKERN    (Obs! nytt datum)
 

Taubes känsla för natur – konkret och som metafor. Nationalromantiska uttryck och naturism

6/3   -Diktaren och tiden - KLASSICISTEN och FOLKBILDAREN  
 

Taubes traditionalism, historiesyn och inspiration från klassisk litteratur.

13/3    -Så länge skutan kan gå - HUMANISTEN och LEVNADSKONSTNÄREN  
 

Taubes karnevaliska tro på konsten, glädjen, skönheten, kvinnan och freden.

 

Öppet för medlemmar i Senioruniversitetet (55+). Medlemsavgift 150 kr/år.
Avgift för sex föreläsningar: 700 kr.
Information om anmälan på hemsidan:

  **************
12 mar

Minnesstund, Årsmöte, Konsert, Södra Latin

 
  Bo Hansson dirigerar Skansendagen 2017 - Södra Latin - graven på Sankta Maria Magdalena kyrkogård
 
kl 17:00 Minnesstund vid graven med blomsterhyllning poesiläsning och sång på Sankta Maria Magdalena kyrkogård
   
kl 18:00 Årsmöte i Södra Latin. Ärende som medlem önskar få behandlade på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tisdag 15 januari 2019
   
kl 19:00 Konsert av Södra Latin sång- och instrumentalensamble under ledning av Bo Hansson
   
   
   
   
   
   
 

 Kommande evenemang 2018