Stipendier som delas ut av Taubesällskapet

Evert Taube-stipendiet
Taubesällskapets  trubadurpris
Ullmans Stiftelse kulturpris
Sjösalapriset
Förteckning över pristagare