Bli medlem

Bli medlem

Välkommen som medlem. Då är du med om ”att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Evert Taube och hans verk samt att främja forskningen om honom” som det står i våra stadgar. För att uppfylla dessa stadgar ger sällskapet ut en årsskrift med ett rikt och varierat innehåll om Evert Taubes liv och diktning.

Som medlem erhåller du

  • Taubesällskapets årsskrift.
  • Medlemsbrev på posten och även digitalt fyra gånger per år med information om medlemsaktiviteter och evenemang. Du får också aktuell information om utgivning av skrifter och musik, TV- och radioprogram.
  • Inbjudan att delta vid visaftnar, konserter, föredrag, seminarier, julfester, utflykter och resor. Bland annat har vi rest i Evert Taubes fotspår till Argentina, Provence och Toscana och vi har gjort odysseér både i väst (Vinga, Ängön och Skagen) och öst (båtresor i Taubes kölvatten i Stockholms skärgård).

s

Årliga avgifter

  • 100 kronor för juniorer upp till 25 år
  • 250 kronor för ordinarie
  • 350 kronor för familj (make/maka eller sambo samt hemmavarande barn) För medlemmar boende utanför Sverige tillkommer en årlig portokostnad om 100 kronor som betalas i samband med årsavgiften.

Gör såhär

1. Betala in medlemsavgiften, plusgiro 2528-8
2. Emejla  följande information till info@taubesallskapet.se
namn, adress, emailadress, mobilnummer, födelseår, övriga namn vid familjemedlemsskap.

Välkommen!