Bli medlem

Bli medlem

Välkommen som medlem. Då är du med om ”att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Evert Taube och hans verk samt att främja forskningen om honom” som det står i våra stadgar. För att uppfylla dessa stadgar ger sällskapet ut en årsskrift med ett rikt och varierat innehåll om Evert Taubes liv och diktning.

Som medlem erhåller du

  • Taubesällskapets årsskrift.
  • Medlemsbrev på posten och även digitalt fyra gånger per år med information om medlemsaktiviteter och evenemang. Du får också aktuell information om utgivning av skrifter och musik, TV- och radioprogram.
  • Inbjudan att delta vid visaftnar, konserter, föredrag, seminarier, julfester, utflykter och resor. Bland annat har vi rest i Evert Taubes fotspår till Argentina, Provence och Toscana och vi har gjort odyseér både i väst (Vinga, Ängön och Skagen) och öst (båtresor i Taubes kölvatten i Stockholms skärgård).

Årliga avgifter

  • 100 kronor för juniorer upp till 25 år
  • 250 kronor för ordinarie
  • 350 kronor för familj (make/maka eller sambo samt hemmavarande barn) För medlemmar boende utanför Sverige tillkommer en årlig portokostnad om 100 kronor som betalas i samband med årsavgiften.

2 steg för att bli medlem

Bli medlem genom att betala in medlemsavgiften via plusgiro 25 28-8 och sedan eposta  följande information till info@taubesallskapet.se
För och efternamn
Emailadress
Gautuadress, postnummer, ort
Mobilnummer
Födelseår
Övriga namn vid familjemedlemsskap

Årsboken värd hela medlemspriset…

Tips

Visste du att Taubesällskapet har tagit fram ett vackert presentkort. En fin gåva till en vän. Presenten är ett års medlemskap i Taubesällskapet och ger tillgång till alla sällskapets aktiviteter: visaftnar, föredrag, allsång, resor och så naturligtvis årsskriften. Priset är den samma som din årsavgift: 250 kr