Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar

Taubesällskapets stadgar säger:
”Till hedersmedlem kan utses person inom eller utom sällskapet. Beslut om hedersmedlem fattas av årsmötet. Förslag till utseende av hedersmedlem får väckas hos styrelsen av varje medlem i sällskapet. Hedersmedlem har samma rättigheter som vanlig medlem, men erlägger inte årsavgift.”

Formgivare och musikant
Rolf Bergström

Professor, litteraturvetare
Lars Lönnroth
Foto Bengt Oberger, CC

Författare, taubetolkare
Leif Bergman
Foto Jan Wold Hansen

Skådespelare, regissör, teaterchef
Lars Göran Carlson
Foto Rolf Bergström

Skådespelare, artist
Sven-Bertil Taube
Foto Jacob Forsell

Redaktör, författare
Göran Gynne
Foto Rolf Bergström

Fotograf
Jacob Forsell
Foto Susanna Forsell