Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar

Taubesällskapets stadgar säger:
”Till hedersmedlem kan utses person inom eller utom sällskapet. Beslut om hedersmedlem fattas av årsmötet. Förslag till utseende av hedersmedlem får väckas hos styrelsen av varje medlem i sällskapet. Hedersmedlem har samma rättigheter som vanlig medlem, men erlägger inte årsavgift.”

Fd ordförande Örjan Granqvist

Jan-Olof Landqvist

Fd ordförande, VD
Karl Gunnar Roth

Författare, marinhistoriker
Erling Matz

rolfbergström

Formgivare och musikant
Rolf Bergström

Författare, taubetolkare
Leif Bergman
Foto Jan Wold Hansen

Professor, litteraturvetare
Lars Lönnroth
Foto Bengt Oberger, CC

Skådespelare, regissör, teaterchef
Lars Göran Carlson
Foto Rolf Bergström