Spela som Taube

Spela som Taube

De ljuvliga visorna melodier klinkade Evert Taube i allmänhet fram med bara ett finger på pianots klaviatur. Noter kunde han inte. Men spela gitarr och luta kunde han. Sedan år 2013 anordnar Taubesällskapet kurser i gitarrspel. Plats: Det fina Bellmanshuset på Djurgården.

Evert Taube i förgrunden med gitarr och hund på Pampas i Argentina. En italiensk kamrat, Vittorio, lärde honom spela. Det var 1912.
Foto Sven Bertil Taubes familjearkiv.

Ellinor var 18 år och seglade med pappa Evert till Panama och Costa Rica. Året var 1948. Det var under denna resa Evert Taube fick inspiration till Pepita dansar.
Foto: Taubearkivet Göteborg

Taubes strängaspel

”Gitarrens genomskinliga silverklang och strängarnas varma och innerliga ton är förtrollande”. Vackra ord. Så beskriver Ralf Sandberg hur Evert Taube hanterade gitarr och luta. Ralf  har under många år arbetat med gitarrpedagogutbildning och är professor emeritus i musikpedagogik på Kungl. Musikhögskolan så han vet. Det är Ralf och hans fru Torhild – magisterutbildad på Musikhögskolan, som är lärare på sällskapets kurser i gitarrspel. Det är också de som sammanställt och gjort  arrangemangen i de sångböcker Taubesällskapet givit ut.
Kurserna omfattar fem kurstillfällen. Vid varje tillfälle, som är två lektionstimmar, deltar sex elever och två lärare. Det finns tre kursnivåer:
Kursnivå 1 – Nybörjare
Kursnivå 2 – Glada amatörer
Kursnivå 3 – Erfarna gitarrister
Kurserna hålls i Bellmanshuset vid Gröna Lund, ingång Långa gatan 4. Avgift för hela kursen är 900 kr inklusive material. Ta med egen gitarr.
Mer information om tider och datum:
Örjan Granqvist, e-post granqvist.home@gmail.com eller mobil 0760-52 43 66.

Thorild och Ralf, våra gitarrlärare. Foto Lars Göran Carlson

Bellmanshuset. Teckning av Evert Taube då han var 17 år. Det är här vi nu lär oss spela gitarr. Taubesällskapets årsskrift 2019.
Foto Moderna museet