Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) skall den organisation som behandlar personuppgifter informera om detta. Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och vi kommer inte behandla dina personuppgifter för något annat syfte än nedanstående.
Dina uppgifter har vi fått direkt från dig. När du anmälde dig som medlem i Taubesällskapet lämnade du kontaktuppgifter till oss. Taubesällskapet hanterar dessa personuppgifter om dig som medlem eller familjemedlem. De personuppgifter som vi har registrerat om dig är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vi för också noteringar om betalda medlemsavgifter och anmälningar om närvaro vid våra möten och evenemang .
Vi använder uppgifterna för att kommunicera med dig om sällskapets verksamhet, sprida annan information med anknytning till Evert Taube och för att följa upp betalning av medlemsavgifter. Uppgift om namn och bostadsort kan publiceras i medlemsmatrikel och medlemsbrev.
Adressuppgifter delas med tredje part som anlitas för tryckning och distribution av nyhetsbrev, årsbok och annan medlemsinformation. Vi hanterar dina uppgifter med hög sekretess och delar aldrig med oss eller säljer uppgifter till någon annan tredje part.
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@ taubesallskapet.se
Här hittar du mer fakta om dataskyddsförordningen. Läs mer!