Övriga Taubesällskap

Andra Taubesällskap

Taubesällskapet, som du säkert är medlem i, om du är inne och läser på denna hemsida, är rikstäckande och har medlemmar från hela Sverige och sitt säte i Stockholm. Det finns också lokala Taubesällskap i landet. Vi är inte en paraplyorganisation till dem utan varje lokalt Taubesällskap i Sverige är sin egen fristående förening. Några av sällskapen använder samma logotyp, framtagen av Rolf Bergström som är hedersmedlem och styrelseledamot i vårt Taubesällskap.
Nedan hittar du en lista över de övriga Taubesällskapen i Sverige.

Taubesällskapet Västanvind

https://westwind.se
Taubesällskapet Västanvind bildades 1993.
Föreningen är verksam i Västsverige med målsättning är att på olika sätt vårda och förvalta det rika kulturarvet efter Astri och Evert Taube.
300 medlemmar i Sverige, Norge och Danmark.

Taubesällskapet i Dalarna

https://www.taubesällskapet.se
Sällskapet har till syfte att vidmakthålla intresset och utvidga kunskapen och förståelsen av Evert Taube och hans verk, att genom sällskaplig samvaro i olika former vårda det litterära, musikaliska och konstnärliga arvet efter honom. Sällskapet skall även i andra former värna om den svenska visskatten.

Taubesällskapet i Skåne

https://taubevannerna.org
Sällskapet Astri & Evert Taubes Vänner i Skåne bildades hösten 1996 i Vellinge. Initiativtagare var Harry Fahlström, Olle Lundberg och Leif Brost. Till ordförande utsågs Jan Omfors.

Taubeskören i Skåne

https://www.taubekoren.org
Taubesällskapet i Skåne tar tillvara den konstskatt som Astri och Evert Taube lämnade efter sig. Häri ligger att förvalta och föra vidare en kulturtradition av skulptur, måleri, lyrik och, inte minst, visor. Sällskapet har en av Sveriges bästa körer för Taubevisor. Strax över 60 sångare i fyra stämmor borgar för att det låter ordentligt. Samordnar dessa insatser gör musikdirektör Jan Ek.Kören som startade 2000 är en sektion inom Taubesällskapet, och har genom åren haft mycket välmeriterade körledare som tillsammans har sett till att kören idag har en vacker ton.

Sällskapet Astri Everts Vänner – Östanhav

Facebookgrupp: Sällskapet Astri & Evert Taubes Vänner – Östanhav
Vårt syfte är att verka för det kulturarv som Astri & Evert Taube lämnade efter sig. Vi vill vårda detta, förvalta det och efter förmåga sprida det till dagens och framtida generationer