Taube i skolan

Skapande skola projekt

Tycker ni att det är viktigt att kommande generationer känner igen och kan sjunga med i sånger som ingår i den svenska visskatten? Tycker ni också att det är värdefullt att barnen får möjlighet att känna glädje, samhörighet och uppskattning genom att prova nya uttrycksformer och framföra sångerna inför en publik? Tycker ni, precis som vi, att elever bör få kunskap om poeten, kompositören och konstnären Evert Taube? Då har ni hittat rätt!

Taubesällskapet har, under de senaste åren, gjort extra satsningar för den yngre generationen och planerar fler de närmsta åren. Vi känner ett behov att lyfta fram att främja visan i skolan så att vår svenska visskatt ska fortleva. Utbudet av musik är så stort i dag att visan tenderar att försvinna i bruset och glömmas bort. Det börjar bli bråttom.Uppdraget att utforma en plan gick till Stefan Ström, vistrubadur sen över 30 år och till mig, Gabriella Lindvall.

Statsbidraget Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ger skolor möjlighet att stärka sin samverkan med kulturaktörer. Vi erbjuder er ett Skapande skola-projekt där era elever på olika sätt får agera och utvecklas med inspiration av vår nationalskald Evert Taube. De får guidning och inspiration till att vara kreativa tillsammans.
Utifrån era önskemål sätter vi ihop ett passande program med tillhörande föreläsning, uppgifter och workshop. Innehållet kan varieras utifrån årskurs, gruppstorlek och tiden vi får förfoga över. Taubedagen/dagarna mynnar ut i en slutprodukt såsom konsert, film eller utställning där eleverna deltar och själva har skapat med Taube som förebild. Kostnad efter överenskommelse.
Ni kommer få ett elevmaterial bestående av ämnesintegrerade uppgifter kopplade till Lgr 11 som ni kan använda som förberedande arbete eller till efterarbete och fördjupning. Det ingår också en notbok och en klassuppsättning sångböcker utgivna av Taubesällskapet. Vi vill uppmuntra er att sjunga Taubes sånger även efter att projektet är slut.

Vi som arbetar med "En skapande skola"

Vi som arbetar med ”Taube i en skapande skola” är Stefan Ström från Funäsdalen som har över trettio års erfarenhet av att vara turnerande vistrubadur. Han har tidigare turnerat i skolor med sin föreställning om dialekter. Precis som Rönnerdal har han alltid ”lutan till hands”.
Gabriella Lindvall är bördig från Härjedalen men bor sedan tonåren i Stockholm. Hon är utbildad lärare och har 25 års yrkeserfarenhet. Hon sjunger likt ”Den glade bagarn i San Remo stad” och är projektledare för Skapande skola. Om skolan väljer att göra ett större projekt deltar även Maria Taube, tidigare intendent på Moderna Museet där hon arbetade med pedagogik och förmedlingsverksamhet.

För mer information kontakta Gabriella Lindvall
Telefon: 070 8694058
Epost: gabriella.lindvall70@gmail.com