Styrelse

Taubesällskapets styrelse

Taubesällskapet bildades lördagen den 8 maj 2004 genom sammanslagning av Evert Taubesällskapet och Sällskapet Astri och Evert Taubes vänner

Styrelse vald vid årsmötet 12 april 2019

på Södra Latin i Stockholm

Styrelsen
Ordförande
Karl-Gunnar Roth, 070-608 43 80, karlgunnar45@gmail.com
Vice ordförande
Örjan Granqvist, 0760-52 43 66, granqvist@tele2.se
Sekreterare vakant
Skattmästare
Bo Palmblad, 070-538 58 59, bo.palmblad@hotmail.se
Ledamöter
Rolf Bergström, 070-552 32 10, bergstrom.rolf@telia.com
Gunnar Fagerberg, 072-311 98 11, gunnar.fagerberg@sinus.se

Jan Landqvist, 073-352 33 90, jan.landqvist@jlid.se
Erling Matz, 070-637 31 28, erlingmatz@telia.com
Maria Taube, 072-693 32 69, maria@skommerudden.se
Suppleanter
Ralf Sandberg, 070-818 53 29, ralf.sandberg@kmh.se