Styrelse

Styrelse

Styrelse vald vid årsmöte 10 april 2024 börssalen i Stockholm

Ordförande
Eva-Karin Gyllenberg

Vice ordförande
Jan Kjellson

Sekreterare
Gunnel Lagerstedt

Skattmästare
Ulf Holmberg

Ledamöter
Sofi Dinér
Bernt Josephson
Gabriella Lindvall
Ralf Sandberg
Maria Taube
Bo Tyrefors

Suppleanter
Jan Ternhag

Taubesällskapets styrelse består sedan årsmötet 2024 av lika många män som kvinnor.

Från vänster Ralf Sandberg, Maria Taube, Jan Kjellson (vice ordförande), Sofi Dinér, Ulf Holmberg (skattmästare), Gabriella Lindvall, Eva-Karin Gyllenberg (ordförande), Gunnel Lagerstedt (sekreterare), Bo Tyrefors och Jan Ternhag (suppleant). Bernt Josephson saknas på bilden.