Styrelse

Taubesällskapets styrelse

Taubesällskapet bildades lördagen den 8 maj 2004 genom sammanslagning av Evert Taubesällskapet och Sällskapet Astri och Evert Taubes vänner

Styrelse vald vid årsmöte 13 oktober 2021 på Södra Latin i Stockholm

Styrelsen

Ordförande
Karl-Gunnar Roth, 070-608 43 80, karlgunnar45@gmail.com
Vice ordförande
Örjan Granqvist, 0760-52 43 66, granqvist.home@gmail.com 
Sekreterare
Gabriella Lindvall,070-8694058, gabriella.lindvall70@gmail.com
Skattmästare
Bo Palmblad, 070-538 58 59, bo.palmblad@hotmail.se
Ledamöter
Jan Landqvist, 073-352 33 90, jan.landqvist@jlid.se
Rolf Bergström, 070-552 32 10, bergstrom.rolf@telia.com
Sofi Dinér, 0734-34 06 80, sofi@renidconsulting.com
Erling Matz, 070-637 31 28, erlingmatz@telia.com
Ralf Sandberg, 070-818 53 29, ralf.sandberg@kmh.se
Maria Taube, 072-332 69 69, maria@skommerudden.se
Suppleanter
Agneta Hellström, 070-656 17 37, agneta.hellstrom@sinus.se
Ulf Holmberg, 070-7877997, ulf.holmberg50@bredband.net