Kalendarium

Kalendarium 2021

26 april 2021
Sällskapets årsmöte den 26 april är uppskjutet till i höst

Styrelsen i Taubesällskapet beslutade den 15 mars att inte genomföra ett digitalt årsmöte den 15 april. Endast ungefär hälften av sällskapets medlemmar har uppgivit sin e-post adress. Om det betyder att så många saknar möjlighet att delta i ett digitalt årsmöte vet vi inte. Till hösten borde det däremot vara möjligt att ordna ett traditionellt årsmöte med förhandlingar, sång och musik. Så vi väntar! Information om tid, plats och program kommer med medlemsbrev på posten i augusti och digitalt i ett nyhetsbrev så fort beslut är fattat.

våren 2021
Resan med Viking Cinderella den 9-10 maj är inställd

På grund av osäkerheten vad gäller restriktionerna i samband med epidemin har Taubesällskapet och Vikingline beslutat ställa in tvådagarsturen till Mariehamn den 9-10 maj. Men så fort läget har stabiliserats kommer vi att återuppta den uppskattade traditionen, förhoppningsvis redan till hösten.