Kalendarium

Kalendarium 2021

Våren 2021
Gitarrkurs

Gitarrkursen ”Spela som Taube” genomförs normalt medelst lektioner på Bellmanshuset, Gröna Lund, Djurgården. På grund av Corona-restriktionerna har dock kursen under förra året 2020 genomförts på distans med utskickat kursmaterial via e-mail till varje elev.
Under våren 2021 kommer kursen temporärt att ”pausas”, men vi planerar att kunna ”väcka upp” den igen till hösten.
Mer info om anmälan etc se Om sällskapet/Gitarrkurs. Läs mer!

12 mars 2021
Minnesstunden vid graven inställd i år

På Evert Taubes födelsedag, den 12 mars, har vi under många år haft en fin tradition. I skymningen har vi träffats vid makarna Taubes grav på Santa Maria Magdalenas kyrkogård för blomsterhyllning, poesiläsning och sång. I år går det inte på grund av Covid 19-restriktionerna. Men tänd istället ett ljus hemma och titta på Sven-Bertil Taube och Håkan Hellström då de sjunger ”Så länge skutan kan gå”. Tryck här!

Eller lyssna på Sven-Bertils sång och Peter Nordahls fina arrangemang med Norrköpings Symfoniorkester. Tryck här!

Minnesstund vid Evert Taubes grav 12 mars. Foto Jacob Forsell

26 april 2021
Årsmötet den 26 april blir av – men ovisst i vilken form

Sällskapets styrelse har beslutat att årsmötet ska äga rum som planerat måndagen den 26 april. Plats: Den vackra Börssalen i Gamla Stan är bokad från klockan 18. Detta förutsätter dock att restriktionerna med anledning av Covid 19 har upphört. Om inte, håller vi digitalt årsmöte. Information om hur detta går till och dagordning mm finns i nästa medlemsbrev. Det kommer i brevlådan strax före påsk.

9–10 maj 2021
Dygnskryssning med Viking Cinderella

Vår i skärgården och segling med Viking Cinderella
Rederiet Viking Line är förhoppningsfull inför våren. Planeringen för Taubesällskapets resa den 9-10 maj är i full gång. Fartyget är Viking Ciderella och vi går ombord i Stockholm på eftermiddagen den 9:de, anlöper Mariehamn och är åter i Stockholm på eftermiddagen den 10:de. I resan ingår hytt, mat, dryck, föredrag, underhållning – och fantastiska vyer över Evert Taubes och Stockholms skärgård. Pris och program finns i nästa medlemsbrev.

Stockholms skärgård från däck på Vikingline. Bara det värt resan.
Foto Carina Lernhagen Matz