Taubekören

Taubekören

Kören slår sedan länge vakt om de folkliga traditionerna från Astri och Evert Taubes vänner genom konserter och andra framträdanden i egen eller andras regi – sedan 10 år med Kaya Ålander som körledare. Kören deltar ofta på Viking Lines Taubekryssningar. Den är en blandad, 4-stämmig kör som arbetar för att sprida Evert Taubes fantastiska texter och melodier och verkar för att den svenska visskatten ska fortleva hos kommande generationer.

Vill du bli med?

Välkommen till kören. Vi är nu drygt 40 sångare som varje måndags-kväll i Mariakyrkan i Skogås nära Skogås P-stationen och med många p-platser. Vi sjunger både andras arrangemang och egna skapade av Kaya baserade på Evert Taubes originalmusik. Vi tar gärna emot nya medlemmar i alla stämmor. Det är en fördel med viss körvana, men det är inget krav och vi välkomnar särskilt yngre medlemmar. Medlemsavgiften är 1.000 kr/år.

Vill du engagera oss?

Behöver ni en kör som sjunger Evert Taubes och andras visor ställer vi gärna upp och vi uppskattar om deltagarna sjunger med. Kaya är en erfaren artist och bidrar gärna med soloinslag vid konserterna. Har ni inte plats att ta emot oss alla, så kan vi ställa upp med en reducerad kör!

Vill ni veta mer kontakta
ordförande Thomas Popoff, 070-363 46 45, tpopoff0@gmail.com eller
körledare Kaya Ålander, 070-718 54 62, kaya.alander@gmail.com.

Historia

Taubekören bildades 1996 på initiativ av Sonia Dolke i nära samarbete med Sällskapet Astri & Evert Taubes vänner. Vännernas ordförande Harry Fahlström var en företagsam person, som bl.a. ordnade konserter i Konserthuset och Globen. Han stod också bakom insamlingen av pengar till den staty, som nu står på Evert Taubes Terrass på Riddarholmen.
Astri och Evert Taubes vänner bildade en fond där medlen bestod av pengar, som inkommit via konserter, insamlingar och donationer, med syfte att skapa ett Taubehus. Under en övergångsperiod förvaltades fonden av Taubekören, som fortsatte som egen förening när Vännerna år 2004 gick ihop med Evert Taube-sällskapet till det nya Taubesällskapet. Fonden överfördes till Taubesällskapet när Taubekören år 2010 gick samman med Taubesällskapet. Kören är sedan oktober 2014 en fristående förening med ett nära samarbete med Taubesällskapet. 2023 delades fonden mellan kören och Taubesällskapet.

Taubekören i Seglora kyrka på Skansen. Foto Jan Landqvist

Kaya Ålander

Körledaren Kaya Ålander, Foto CC