Taubekören

Taubekören

Taubekören är en blandad kör som arbetar för att sprida Evert Taubes fantastiska texter och melodier och som vill verka för att den svenska visskatten ska fortleva hos kommande generationer.
Taubekören bildades 1996 på initiativ av Sonia Dolke i nära samarbete med Sällskapet Astri & Evert Taubes vänner. Vännernas ordförande Harry Fahlström var en företagsam person, som bl.a. ordnade konserter i Konserthuset och Globen. Han stod också bakom insamlingen av pengar till den staty, som nu står på Evert Taubes Terrass på Riddarholmen.
Astri och Evert Taubes vänner bildade en fond där medlen bestod av pengar, som inkommit via konserter, insamlingar och donationer, med syfte att skapa ett Taubehus. Under en övergångsperiod förvaltades fonden av Taubekören, som fortsatte som egen förening när Vännerna år 2004 gick ihop med Evert Taube-sällskapet till det nya Taubesällskapet. Fonden överfördes till Taubesällskapet när Taubekören år 2010 gick samman med Taubesällskapet. Kören är fr.o.m. oktober 2014 en fristående förening med ett nära samarbete med Taubesällskapet.
Kören har i sin verksamhet särskilt slagit vakt om de folkliga traditionerna från Astri och Evert Taubes vänner, t.ex. med framträdanden vid folkfester, körresor och allsångskvällar. Kören engageras i många olika sammanhang och har bl.a. uppträtt på Riddarholmsterrassen, Klockargården i Huddinge, Tällberg/Dalarna, Skärgårdsmässan, Millesgården, Skansen på Taubedagen. År 2011 gav kören ut sin första CD ”Dansa min vän och sjung”. År 2013 liksom året innan gjorde kören en publikmässigt mycket uppskattad turné på Västkusten. Kören ger också konserter i egen regi. Med ”Den gyllene noten” vill man värna den svenska visan.

Körledaren Kaya Ålander, Foto CC

Kaya Ålander efterträdde hösten 2013 Linnéa Sallay som körledare. Kören
sjunger både Linnéas, Kayas och andras arrangemang av i första hand Evert
Taubes men även av andra tonsättares musik.

Vill du engagera oss?

Vi vill gärna att alla ska vara med när det är konsert. Har ni inte plats att ta
emot oss alla, drygt 50 medlemmar, så kan vi ställa upp med en reducerad kör!
Taubekören får nu flera förfrågningar om framträdanden. Därför behöver vi
förstärka med flera basar, tenorer och sopraner. Vi ser det som önskvärt med en viss körvana, men det är dock inget krav.
Kontakta gärna ordförande Thomas Popoff, tel. 070-363 46 45, popoff@bredband2.com eller vår körledare Kaya Ålander, tel. 070-718 54 62, kaya.alander@gmail.com.

Taubekören övar  i Tacksägelsekyrkan, Trångsund. Närmaste pendeltågstation är Trångsund ca 200m från kyrkan. Körledaren leder sångövningarna med hela kören, men även stämmovis.

Taubekören i Seglora kyrka på Skansen. Foto Jan Landqvist