Kontakt

Kontaktuppgifter

Här finner du alla uppgifter du behöver för att komma i kontakt med oss.

Taubesällskapet
Gotlandsgatan 44
116 65 Stockholm
Telefon: 08-605 89 20
E-post: info@taubesallskapet.se
Följ oss gärna på Facebook: Taubesällskapet

Org nr: 802009-6247
Bankuppgifter: Nordea plusgiro: 25 28-8
IBAN: SE45 9500 0099 6042 0002 5288, BIC: NDEASESS

”I hans majestät Karl den femtondes år, gick telegraferingen per semafor”, diktar Evert Taube i Telegrafisten Anton Hanssons vals. Och precis som allting annat Taube skriver är det sant. Här optiska telegrafen i Furusund. Den ligger strax intill där Balltorps restaurang en gång låg.
Foto Erling Matz