Taube år för år

Evert Taubes liv år för år

Unge Evert. Taubearkivet, Göteborg

1890 12 mars föds Evert Taube i Göteborg, nummer fyra i en barnaskara på tretton. Modern Julia och sonen far ut till hemmet på Vinga där fadern, sjökaptenen Carl Gunnar Taube, är fyrmästare.
1897 Evert börjar i skolan på Vinga.
1904–05 Familjen flyttar in till Göteborg. Evert går en tid i skola i Malmö. Sedan Latinläroverket i Göteborg.
1906 Familjen flyttar till Kustens varv. Evert slutar skolan och börjar studera konst, hos Carl Wilhelmsson på Valand och hos teatermålarna på Storan.
1907 Evert ”rymmer” till Stockholm för att bli konstnär, hankar sig fram och försöker komma in på Konstakademien. Han blir antagen, men får inte ekonomiskt stöd hemifrån.
1908 Evert tvingas gå till sjöss, första resan ombord i s/s Australic går bl a till Australien.
1909 Tillbaka i Stockholm, bohemliv med konstnärsvänner.
1910 Evert prövar på konststudier i London, tvingas åter gå till sjöss. Denna gång med s/s Princess of Wales till Sydamerika. Han blir kvar nära fem år i Argentina, försöker försörja sig som tecknare och journalist i Buenos Aires, arbetar vid kanalbyggena på Pampas och järnvägsbyggena kring Cordoba, är spårvågnskonduktör, flasksköljare m m.
1915 Första världskriget tvingar Evert att resa hem för att göra värnplikt. Efter en sommar i Bohuslän återvänder han till Stockholm och målarstudierna.
1916 Värnplikt vid flottan. Litterär debut i Albert Engströms tidskrift Strix med berättelsen ”Lättmatros Karl Gustav Anderssons hemlighet”.
1917 Efter hemförlovningen för Evert ett ambulerande liv som konstnär och skribent i Stockholm och på Västkusten. Möter åter Albert Engström, som blir hans läromästare. Evert skriver sig och bor ofta hos Engström i Grisslehamn, och är en tid förlovad med Alberts dotter Malin.
1918 Evert debuterar som scenartist i Smögen, och som författare med prosaboken ”Inte precis om kvinnorna”.
1919 Första vissamlingen ”Sju sjömansvisor och Byssan Lull”.
1920 Evert möter konstnärinnan Astri Bergman i Paris. De förlovar sig i Florens, men Astri kallas hem av sin far och förbindelsen bryts för fyra år. Under den perioden är Evert en tid förlovad med Margita Alfvén, tonsättaren Hugo Alfvéns dotter.
1922 En seglats från Stockholm till Bohuslän, med konstnären Kurt Jungstedt och Everts lillebror Gösta, resulterar i genombrottsboken ”På kryss med Ellinor”. Evert gör sig ett namn som visartist och far på riksturné.
1924 Evert instiftar sällskapet Pax Aurea på Den Gyldene Freden. Återförening med Astri, de  förlovar sig på hösten.
1925 Astri och Evert gifter sig i Jacobs kyrka, bröllopsfest på Freden, bröllopsresa till Italien.
1926 Sonen Per-Evert föds.
1928 Evert gör en halvårslång resa med m/s Mirrabooka till Sydamerika, USA och Australien.
1930 Dottern Ellinor föds.
1931 Evert diktar Calle Schewens vals på Håtö svansar i Stockholms skärgård. Stor succé!
1934 Andre sonen Sven-Bertil föds. Evert försörjer familjen med konserter, tidningsartiklar och föredrag.
1936 Evert är med och instiftar samfundet Visans Vänner.
1937 Sommarhuset byggs på Sjösala vid Stavsnäs i Stockholms skärgård. Här finner Evert ro att skriva, och här föds snart figuren Rönnerdahl. Upprepade resor till bl a San Remo ger också nya intryck.
1942 Under krigsåren vistas Evert ofta på Ängön i Bohuslän och inspireras till nya visor och böcker.
1945 Andra resan till Argentina, Evert återser bl a ”Carmencita”.
1948 Under efterkrigsåren gör Evert konsertturnéer runt Skandinavien och en långresa med dottern Ellinor till Mellanamerika.
1950 På sin 60-årsdag får Evert ta emot Svenska Akademiens Bellmanspris.
1951 Vid Medelhavet finner Evert sitt tusculum, det lilla hotellet La Petite Réserve i Antibes. Hit ska han återvända regelbundet varje år ända till 1970, och här får han en nytändning som prosaförfattare.
1952 Resa till Guatemala.
1955 Leder opinionen mot avfallsdumpning i Riddarfjärden. Debuterar i TV.
1958 Ingriper för att rädda Mosebacke och Södra Teatern i Stockholm.
1960 Evert får ”Samfundet De Nios” stora pris. Instiftar med Tidningen Vi Taube-stipendiet, blir själv första stipendiaten på sin 70-årsdag.
1961 Mottager Fröding-stipendiet. Uppträder för första gången på Gröna Lund.
1964-65 För en TV-serie återvänder Evert för tredje gången till Argentina, inspelningar även i Frankrike, Italien, Brasilien och Sverige.
1966 Evert blir filosofie hedersdoktor vid Göteborgs Universitet.
1969 Sista stora turnén genom Sverige. Sjösala förstörs i en mordbrand.
1970 Evert väljs in i Musikaliska Akademien.
1971 Evert uppträder på Liseberg, sista besöket i Göteborg. Skriver visan Änglamark till filmen Äppelkriget.
1972 Konstutsättningen ”Tre syskon Taube” Evert, Karin och Märta på Kronhuset i Göteborg.
1973 Sista framträdandet på Gröna Lund.
1974 En ny visa av Evert publiceras i Tidningen Vi. Balladen om Midsommarön.
1976 Evert Taube avlider 31 januari på Saltsjöbaden sjukhus, begravs på Maria kyrkogård i Stockholm.

 

En sista vals på Saltsjöbadens sjukhus 1976. Foto Jacob Forsell

Priser och utmärkelser

1950 Svenska Akademiens Bellmanpris på Taubes 60-årsdag
1959 Samfundet De Nios Stora Pris
1960 Evert Taube-stipendiet instiftas. Taube blir första mottagaren
1960 Hedersmedlem i SKAP
1960 Illis Quorum, svensk kunglig medalj som utdelas av regeringen
1962 Gustaf Fröding-stipendiet
1966 Filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet.
Doktorspromotion 22 oktober på Göteborgs konserthus
1970 Ledamot nr 743 av Kungliga Musikaliska Akademien den 15 oktober
1970 Evert Taube-stipendiet
1972 Svenska Akademiens stora pris
1972 Spelmannen, tidningen Expressens kulturpris
1973 Stockholms stads hederspris
1990 SKAP:s stipendiefond till Evert Taubes minne instiftas
2014 Invald i Swedish Music Hall of Fame

.

Taubes släkt

EvertTaubes släktband fr o m föräldrar till barnbarnsbarn dvs sex generationer Taube. Klicka på bilden för att förstora!

Illustration: Rolf Bergström