Konstnären Evert Taube

Konstnären Evert Taube

Målaren och tecknaren Evert Taube är okänd för många. Den stora uppskattning han rönt som vispoet och artist har skymt intresset för hans konst. Ett liknande öde har för övrigt drabbat hans prosa.
Även om författarskapet snart tog överhanden tecknade och målade Taube under hela sitt liv. Det var självklart för honom att göra egna illustrationer när han skrev poesi, prosa, visor, tidningsartiklar eller ett meddelande till sin hustru Astri eller barnen. Han försörjde sig och blev känd som artist, författare och poet, men tanken på att måla och teckna lämnade honom aldrig. Konsten var en viktig del av hans liv.
Evert Taube gick sporadiskt på målarskolor, men framför allt lärde han sig om konst genom att söka upp andra konstnärer och inhämta kunskaper från dem.
Redan 1927 blev några av hans teckningar inköpta av Nationalmuseum. Efter hans död köptes ytterligare 178 verk in och de ingår numera i Moderna Museets samling.
Taube tecknade med blyerts och tusch. Han målade med akvarell, gouache och olja. Under 1970-talet arbetade han även med litografi.
Taube hade ett stort antal utställningar under sin livstid, bland annat på Waldemarsudde (1971). Efter hans bortgång har en separatutställning gjorts på Konstakademien (2009) och senast presenterades han tillsammans med Astri Bergman Taube på Millesgården (2012).
Jag själv har flera ingångar till Evert Taube. För det första är han min morfar och jag minns honom som en varm och kärleksfull person. Han hade en nära relation till min mamma Ellinor, som var konstnär. Som far var han mycket engagerad i hennes konstnärliga arbete och följde det med intresse.
För det andra arbetade jag under åtskilliga år som intendent på Moderna Museet. När jag såg hans bilder i museets samling blev det en aha-upplevelse. Förutom naturskildringarna upptäckte jag vilka fascinerande porträtt han gjort av flera intressanta och starka kvinnor.

Maria Taube

Självporträtt av Evert, 18 år med hatt, 1908. NMH

Astri nyförlovad, 1925. Privat ägo.