Om Sällskapet

Om sällskapet

Taubesällskapet bildades den 8 maj 2004. Då blev två tidigare sällskap i Taubes anda ett. De två tidigare var Evert Taube-sällskapet (bildat 1979) och Sällskapet Astri och Evert Taubes vänner (bildat 1982).

Som medlem får du

  • Taubesällskapets årsskrift.
  • Medlemsbrev på posten och digitalt fyra gånger per år med information om medlemsaktiviteter och evenemang. Du får också aktuell information om utgivning av skrifter och musik, TV- och radioprogram.
  • Inbjudan att delta vid visaftnar, konserter, föredrag, seminarier, julfester, utflykter och resor. Bland annat har vi rest i Evert Taubes fotspår till Argentina, Provence och Toscana och vi har gjort odysseér både i väst (Vinga, Ängön och Skagen) och öst (båtresor i Taubes kölvatten i Stockholms skärgård).

s

Startskott! Evert Taube var en duktig kappseglare men beskrev också kappsegling i ord och bild. Taubesällskapets startskott small den 8 maj 2004.
Teckning av Evert Taube i tidningen Havsörnen 1929.