Om Evert Taube

Om Evert Taube

Evert Taube var 17 år när bilden togs. 47 år senare skrev han Nudistpolkan, Det var sådan han var. Unik i sin mångsidighet. Komplicerad. Älskad och utnyttjad. Det kostar på… som han skrev i Sjuttonde balladen.

Läs Göran Gynnes essä om Evert Taube under rubriken Biografi. Sedan 1979 har Sällskapet givit ut en årsskrift. Under rubriken Sällskapets årsskrifter finns alla årgångar med innehållsförteckning. Under huvudrubriken Om Evert Taube finns också förteckningar över Taubes visor, prosa och en lista över den rikliga litteratur som skildrar Evert Taube, hans liv och hans diktning.

Tångbad på Smögen 1907. Fotograf okänd. Taubearkivet Göteborg.